Tamiya Aircraft Model 1 48 Airplane MITSUBISHI A6M5 5a Zero Fighter (Zeke) 61103
HASEGAWA JT36 1 48 NAKAJIMA KI-44-II HEI SHOKI TOJO RARE